Licznik inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Kategorie informacji prasowych

Analizy ekonomiczne Działalność gospodarcza Energetyka Energetyka jądrowa Górnictwo Innowacyjność Ministerstwo i resort Offset i obronność Polityka przedsiębiorczości Przemysł Ropa i gaz Wsparcie inwestycyjne Współpraca z zagranicą

Menu pomocnicze

Przejdź do strony:
z 5

Komunikat

Ministerstwo Gospodarki udziela wyjaśnień w sprawach nieporuszonych w przewodnikach wdrażania oraz w sprawie przepisów wydanych na podstawie danej dyrektywy/rozporządzenia. Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gospodarczego danym wyrobem udzielane są przez punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców działające przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - logotyp