Dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE

UWAGA

20 lipca 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymagań chemicznych w zabawkach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wymaganiami patrz: zakładka AKTY PRAWNE - rozporządzenie Ministra Gospodarki (szczegółowe wymagania w zakresie właściwości chemicznych - zał. nr 1 pkt 3) oraz Dyrektywa 2009/48/WE (załącznik II, cz.III), ze zmianami.

UWAGA zabawki kosmetyczne od 11 lipca 2013r.

__________________________________________________________________________

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zabawka to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Ww. rozporządzenie określa tylko WYMAGANIA ZASADNICZE, które w zależności od typu zabawki mogą NIE BYĆ JEDYNYMI, jakie należy wziąć pod uwagę przed wprowadzeniem zabawki do obrotu. 

Zabawki oprócz wymagań dyrektywy 2009/48/WE (i do dn. 19.07.2013 r. odnośnej części dyrektywy 2008/112/WE) oraz transponującego ich do prawa polskiego rozporządzenia (w kompetecji MG - patrz: zakładka "Akty prawne" po lewo) podlegać mogą m. in.:

 

  • dyrektywie ROHS (jeżeli zawierają "elektronikę")
  • dyrektywie o kompatybilności elektromagnetyczej - jeżeli zawierają "elektronikę" (EMC - w kompetencjiMin. Administracji i Cyfryzacji),
  • jeżeli zawierają "elektronikę" - przepisom dot. recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego (WEEE - w kompetencji Min. Środowiska),
  • przepisom celnym (Min. Finansów),
  • normom będącym w kompetencji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl),
  • Ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - w kompetencji UOKiK,
  • ustawie o języku polskim (instrukcje - po polsku), itd. 

Od prawidłowej oceny które przepisy mają zastosowanie jest podmiot wprowadzajacy wyrób do obrotu albo dokonujący oceny zgodności.

__________________________________________________________________________

NOWOŚĆ

Rozporządzenie Komisji zmieniające dopuszczalny poziom baru w zabawkach  (weszło w życie 20 lipca 2013 r.) - zmienia, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek. UWAGA - Rozporządzenie UE obowiązuje bezpośrednio.


Dyrektywa Komisji zmieniająca dopuszczalny poziom kadmu w zabawkach  (weszła w życie 20 lipca 2013 r.) - Dyrektywa Komisji 2012/7/UE zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, część III załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do bezpieczeństwa zabawek.
Tekst dyrektywy 2012/7UE w jezyku polskim (w pdf).
Tekst dyrektywy 2012/7UE w języku angielskim (w pdf).
Tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 1168) - do pobrania ze strony internetwej Sejmu RP.

Co zmienia nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 października 2012 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek? >>>>>> (pobierz plik .pdf)

___________________________________________________________________________

 
Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2012 r. nr 2012/160/UE dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez federalny rząd Niemiec, utrzymujących dopuszczalne wartości dla ołowiu, baru, arsenu, antymonu, rtęci nitrozamin i substancji zdolnych do tworzenia nitrozamin w zabawkach po wejściu w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (pobierz plik  .pdf).
Uwaga: 7 października 2013r. Komisja Europejska wydała nową Decyzję dot. tego tematu: DECYZJA 2013/492/UE.

 

Konsultacje Linia

Ws. niklu w zabawkach (konsultacje zakończone 10/01/2013)
Komisja Europejska przedstawiła opinię Komitetu Naukowego SCHER dot. zawartości niklu w zabawkach. Opinia w języku angielskim* - do pobrania (w formacie   .pdf)
* - Komisja Europejka prowadzi konsultacje po angielsku.

Ws. ołowiu w zabawkach  (konsultacje zakończone 7/05/2012)
Na stronie internetowej Komisji Europejskiej w dniach 13/02/2012 - 7/05/2012 trwały konsultacje społeczne ws. ograniczenia zawartości ołowiu w zabawkach. Wszystkie Zainteresowane Strony mogły wyrazić swoją opinię "on-line" w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.

 baner: Zapewnienie bezpieczeństwa zabawek dla naszych dzieciWiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani zainicjował europejską kampanię na rzecz bezpieczeństwa zabawek, która ma uzmysłowić kupującym w okresie przedświątecznym, jak kupować bezpieczne zabawki i jak bezpiecznie ich używać.
W stacjach telewizyjnych w całej Europie był emitowany klip na ten temat - można go zobaczyć na tej stronie
Wiele sklepów z zabawkami w Niemczech, Szwecji, Belgii, Grecji, Rumunii, Zjednoczonym Królestwie, Francji, Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, w Irlandii i w Austrii rozprowadzało ulotki z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek.
Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych przesłane do Ministerstwa Gospodarki (pobierz plik  .pdf)

 

KAMPANIA UE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA ZABAWEK
Linia

Szczegółowe informacje o kampanii znajdą Państwo na tej stronie.  

 

Uwaga - Informacja dot. oznakowania zabawek
Linia

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi właściwego oznakowania zabawek i roli dystrybutorów - poniżej przedstawiamy stanowisko Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dn. 7.10.2011 r.
pobierz plik  .pdf

Stanowisko Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dn. 13 grudnia 2011 r. nt. wprowadzania do obrotu importowanych wyrobów (zabawek):
pobierz plik  .pdf

 
Polecamy strony internetowe
Linia

Strona Ministerstwa Gospdoarki poświęcona CHEMII (w tym: "chemii w zabawkach"): dyrektywa REACH, rozporządzenie CLP, sytem GHS
Strona Komisji Europejskiej nt. dyrektywy "zabawkowej":
Strona główna (po polsku), 
Normy zharmonizowane  (w języku angielskim),
Wykaz Jednostek Notyfikowanych do dyrektyw nowego podejścia - strona Komisji Europejskiej (w języku angielskim),
Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych
Rzecznika Praw Dziecka
Broszury dot. dyrektyw nowego podejścia, procedury oceny zgodności oraz oznakowania CE

 

Uwaga
Linia

W sprawach dotyczących chemii w zabawkach prosimykontaktować się z punktem kontaktowym ds. REACH.
W sprawach dotyczących NORM z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
W sprawach dotyczących "ogólnego bezpieczeństwa produktów" z UOKiK.

 

 

Redaktor wprowadzający:
Zawiślak Krzysztof
Data utworzenia:
2011-07-07 07:55:42
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2013-11-04 10:55:29
Liczba odsłon artykułu:
35845

Komunikat

Ministerstwo Gospodarki udziela wyjaśnień w sprawach nieporuszonych w przewodnikach wdrażania oraz w sprawie przepisów wydanych na podstawie danej dyrektywy/rozporządzenia. Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gospodarczego danym wyrobem udzielane są przez punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców działające przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.