Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 14.03.2016 - 20.03.2016

ikonka żarówka z drzewkiem

W minionym tygodniu tematyka OZE była poruszana w informacjach  (– prasa, – internet, - rtv). Bezpłatny materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Energii i NEWTON Media na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zrównoważonej energii.

W zeszłym tygodniu media szeroko komentowały burzliwą dyskusję o wiatrakach na sejmowej komisji infrastruktury:
"W komisji odbyło się w środę I czytanie zgłoszonego przez posłów PiS projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, który wprowadza nowe normy przestrzenne dot. budowania elektrowni wiatrowych. Mimo gorących sporów nie padł wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu i został on skierowany do podkomisji. Projekt grupy posłów PiS zakłada m.in., że wiatrak produkujący energię elektryczną ma znajdować się w odległości od najbliższych budynków mieszkalnych nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości wraz z wirnikiem i łopatami". (biznesalert.pl, 17.03.2016, "Burzliwa dyskusja o wiatrakach na sejmowej komisji infrastruktury").

Pochlebnie wypowiadano się na temat produkcji energii z wiatru na Pomorzu:
"Energetyka wiatrowa ma największy potencjał rozwojowy. Wie o tym m.in. Tauron Ekoenergia, który w Zachodniopomorskiem uruchomił jedną z pierwszych farm wiatrowych w Polsce. Farma Zagórze nad Zalewem Szczecińskim produkuje rocznie od 56 do 72 mln kWh energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii 25 tys. gospodarstw domowych. W strategii spółki do 2020 r. to właśnie energia z wiatru i moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii ma wzrosnąć w ciągu najbliższych lat o około 800 MW. (...) – Obecnie obowiązujące prawo jest transparentne, pozwala zainteresowanym na uczestniczenie w procesie przygotowującym inwestycje – przyznaje Leszek Kuliński, wójt pomorskiej gminy Kobylnica i prezes Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej". (Rzeczpospolita, 18.03.2016, str. 4, "Kierunek na wiatr").

Dziennikarze pisali na temat roszad w Departamencie Energii Odnawialnej w ME:
"Andrzej Kazimierski został nowym dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii. (...) zastąpi na stanowisku dyrektora departamentu OZE w resorcie energii Edwarda Słomę, który kierował tym departamentem tymczasowo, po odwołaniu Janusza Pilitowskiego – wieloletniego szefa departamentu OZE – najpierw w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Energii. Andrzej Kazimierski już jako dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej prezentował wczoraj stanowisko Ministerstwa Energii w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawy odległościowej) podczas I czytania projektu tej ustawy w Komisji Infrastruktury". (zielona-energia.cire.pl, 17.03.2016, "Andrzej Kazimierski szefem departamentu OZE w Ministerstwie Energii").

Szerokim echem odbił się nowy raport międzynarodowej agencji IRENA:  
"Jak wynika z nowego raportu międzynarodowej agencji IRENA (International Renewable Energy Agency) »REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future« podwojenie całkowitego udziału OZE w globalnym miksie energetycznym z 18% do 36% do roku 2030 pozwoli na zaoszczędzenie bilionów dolarów. Obowiązujące dziś krajowe plany w zakresie rozwoju źródeł odnawialnych zakładają wzrost udziału źródeł odnawialnych do pułapu 21% w roku 2030. Podwojenie tego udziału oznaczałoby sześciokrotny wzrost tempa przyrostu instalacji i zwiększenie światowych rocznych wydatków na OZE do poziomu 770 miliardów dolarów rocznie (do 2030 r.), ale przyniosłoby szereg oszczędności, związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza i zmniejszeniem tempa zmian klimatu, szacowanych łącznie na piętnastokrotność globalnych nakładów na OZE". (zielona-energia.cire.pl, 17.03.2016, "Udział OZE w globalnym miksie energetycznym może wzrosnąć dwukrotnie").

Zainteresowanie wzbudziły dane pochodzące z URE na temat mocy instalacji OZE objętych koncesją URE:
"Z danych pochodzących z Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowanych przez ME wynika, że łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE objętych koncesją URE, na koniec ubiegłego roku wyniosła 6,97 GW. Z czego największy udział przypadał na źródła wiatrowe - 4,582 GW. Dalej na liście były źródła biomasowe - prawe 1,123 GW, elektrownie wodne - prawie 982 MW, źródła biogazowe - 212 MW i elektrownie słoneczne - 71 MW. Jednocześnie z raportu wynika, że biorąc pod uwagę wydane świadectwa pochodzenia oraz świadectwa pochodzenia biogazu w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 15,383 TWh energii elektrycznej z w źródłach OZE". (cire.pl, 18.03.2016, "6,97 GW mocy w koncesjonowanych źródłach OZE na koniec 2015 r.").

Z zaciekawieniem spotkały się informacje na temat funkcjonowania rynku OZE w Czechach:
"Wyjątkowo złe postrzeganie OZE w czeskim społeczeństwie to efekt wprowadzonych kilka lat temu w Czechach wyjątkowo wysokich stawek za sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznych. Taryfy gwarantowane na poziomie nawet ok. 0,4 euro/kWh wprowadzono w 2009 r. Od tamtego czasu rynek OZE w Czechach praktycznie zamarł. (...) – Obecnie nie widzimy wielu promotorów, którzy byliby zainteresowani odnawialnymi źródłami energii. Nie ma znaczącego zainteresowania wśród naszych dotychczasowych klientów, ani nawet wstępnych zapytań – EurActiv cytuje Jakuba Heidelberka z firmy konsultingowej Cyrrus Advisory". (cire.pl, 15.03.2016, "Czeski rynek OZE walczy ze złą reputacją").

Warto zwrócić uwagę na specyfikę niemal całkowicie niezależnej energetycznie wyspy Graciosa:
"Położona na Archipelagu Azorów portugalska wyspa Graciosa ma stać się niemal całkowicie niezależna energetycznie dzięki własnym, odnawialnym źródłom energii oraz systemom, które zmagazynują niewykorzystane nadwyżki energii. Wykorzystanie OZE, w miejsce stosowanych dotychczas generatorów diesla, przełoży się nie tylko na ograniczenie emisji CO2, ale także na tańszą energię dla mieszkańców wyspy. Na hybrydowy system OZE na portugalskiej wyspie Graciosa złoży się farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW (na zdjęciu) oraz elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 4,5 MW, które będą współpracowały z litowo-jonowymi magazynami energii o pojemności 3,2 MWh. (...) Udział OZE w miksie energetycznym Graciosy ma wzrosnąć przeciętnie do ok. 2/3". (zielona-energia.cire.pl, 17.03.2016, "Portugalska wyspa dostanie tańszą energię dzięki OZE").

W poniedziałek japońskie koncerny ogłosiły rozpoczęcie przyjaznej dla środowiska naturalnego produkcji wodoru dla pojazdów mechanicznych:
"Japońskie koncerny we współpracy z władzami lokalnymi ogłosiły w poniedziałek rozpoczęcie przyjaznej dla środowiska naturalnego produkcji wodoru, dla pojazdów mechanicznych. Paliwo wodorowe ma być pozyskiwane dzięki energii z elektrowni wiatrowej Hama Wing w Yokohamie. Według relacji Agencja Associated Press w projekcie biorą udział władze prefektury Kanagawa, miast Yokohama i Kawasaki, a także koncerny Toyota, Toshiba i Iwatani. AP zwraca uwagę opracowane przez Toyotę ogniwa paliwowe będą mogły być zaopatrywane w wodór w sposób przyjazny dla środowiska, a nie poprzez wykorzystanie paliw kopalnych, jak było do tej pory. W poniedziałek ogłoszono, że wodór produkowany dzięki elektrowni wiatrowej będzie sprężany i transportowany ciężarówkami. Następnie paliwo będzie wykorzystywany do napędzania wózków widłowych z ogniwami paliwowym". (cire.pl, 14.03.2016, "Japonia. Elektrownia wiatrowa wyprodukuje wodór do napędu pojazdów").

Media o OZE nr 12

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl