Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Projekt budowy gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn dofinansowany ze środków UE

Projekt budowy gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn dofinansowany ze środków UE

Wybudowany przez spółkę Gaz-System gazociąg relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn pozwoli na przesył zwiększonych ilości gazu do północno-wschodniej Polski oraz zmianę systemu zasilania centralnej Polski poprzez odwrócenie kierunku strumieni przesyłanego gazu. Realizacja projektu zakończyła się 30 listopada 2015 r.

Gazociąg o średnicy 700 mm i długości 176 km zlokalizowany jest na obszarze województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.  Inwestycja o wartości blisko 585 mln zł została dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 kwotą ponad 164 mln zł. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl