Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Wizyta Prezydenta RP w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku

wiceminister energii Andrzej Piotrowski

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda odwiedził Naro­do­we Cen­trum Badań Jądro­wych (NCBJ). W spotkaniu, które odbyło się 8 marca 2016 r. w Otwocku-Świerku, wziął udział podsekretarz stanu w ME Andrzej Piotrowski.

Podczas wizyty  zaprezentowane zostały dokonania naukowe Instytutu. Dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek zwrócił uwagę, że dzięki działaniom naukowców z Instytutu  Polska wypełnia zobowiązania wynikające z programu GTRI (Inicjatywa Redukcji Zagrożeń Globalnych), Program zainicjowany przez rząd USA, mający na celu redukcję zagrożenia terrorystycznego, którego Polska jest stroną.

W 2015 r. NCBJ uzyskał pozwolenie od Państwowej Agencji Atomistyki na eksploatację reaktora „Maria” na kolejne 10 lat. Jest to jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce i piaty największy reaktor badawczy w Europie. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie przez Instytut jego misji naukowej oraz wspomaganie medycyny nuklearnej.

Wybudowany według polskiego projektu i siłami polskich naukowców i inżynierów reaktor „Maria” został uruchomiony w 1974 r., w Instytucie Badań Jądrowych (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych). 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl