Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 29.02.2016 - 06.03.2016

ikonka żarówka z drzewkiem

W minionym tygodniu tematyka OZE była poruszana w 844 informacjach  (128 – prasa, 693 – internet, 23 - rtv).
Bezpłatny materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Energii i NEWTON Media na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zrównoważonej energii.

W zeszłym tygodniu media zajmowały się pomysłem ME, który dotyczył wsparcia biogazowni rolniczych:
"Wiceminister Andrzej Piotrowski odpowiedzialny w Ministerstwie Energii za regulacje dla sektora energetyki odnawialnej poinformował, że ME chce wprowadzić do ustawy o OZE mechanizmy, które pomogą w uniknięciu upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych. Wiceminister energii w rozmowie z wnp.pl zapewnił, że implementowaniu korzystnych regulacji dla sektora biogazowego służyło odroczenie o pół roku wprowadzenia rozdziału 4 ustawy o OZE, do którego wpisano regulacje dotyczące nowych zasad wsparcia dla producentów zielonej energii". (gramwzielone.pl, 04.03.2016, "ME podtrzymuje chęć pomocy biogazowniom").

Nie milkną kontrowersje wokół zbyt dużej roli węgla w polskiej gospodarce:
"Dysonans pomiędzy tym, co o przyszłości energetyki mówi polski rząd, a tym, co o energetyce mówi świat, dawno nie rzucał się w oczy tak silnie jak w ostatnich dniach. Najświeższy przykład? W miniony czwartek francuski Engie (czyli dawny GDF Suez), największy koncern energetyczny na świecie, ogłosił 4,6 mld EUR straty netto i zapowiedział głęboką transformację. Zamierza pozbyć się m.in. elektrowni opalanych węglem, a w zamian rozwijać się w sektorze solarnym, biomasowym i wiatrowym. W ostatnich tygodniach i miesiącach o podobnych kierunkach rozwoju mówiły już koncerny EDF, RWE i E. ON. Najświeższy przykład z Polski? W piątek premier Beata Szydło przekonywała, »że w energetyce nie ma w tej chwili alternatywy innej niż węgiel«, i zapowiedziała dalsze inwestycje w tym sektorze. (Puls Biznesu, 03.03.2016, str. 8, "Polska kontra świat i liczby").

Dziennikarze zajęli się nowym projektem, który otrzymał wsparcie ministra energii:
"Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. (...) – W jego ramach powstanie ogólnopolska sieć 76 doradców, działających we wszystkich 16 województwach. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym wsparciem z funduszy unijnych w zakresie efektywności energetycznej. To duże wyzwanie – dodał". (nowa-energia.com.pl, 04.03.2016, "Rusza system wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i źródeł odnawialnych").

Coraz bardziej realne staje się nałożenie kary finansowej na Polskę za zbyt mały udział energii ze źródeł odnawialnych:  
"Polska może zostać ukarana za zbyt mały udział energii ze źródeł odnawialnych dopiero po wydaniu dwóch wyroków przez TSUE – piszą prawnicy. (...) Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WEz 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Unia Europejska w 2020 r. ma osiągnąć udział 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Załącznik do dyrektywy określa udziały w zużyciu dla poszczególnych państw członkowskich. Wahają się one od 10 proc. (Malta)do 49 proc. (Szwecja). Polska zobowiązała się osiągnąć udział 15. Dyrektywa zawiera także sposób obliczenia tzw. celów indykatywnych pośrednich mających znaczenie dla monitorowania realizacji celu krajowego i unijnego". (Rzeczpospolita, 04.03.2016, str. 8, "Kara za brak elektrowni wodnych czy wiatrowych").

Wciąż zainteresowanie wzbudzają plany PKN Orlen związane z otzrymywaniem biopaliwa z alg:
"Orlen informuje, że w ramach działań z zakresu badań i rozwoju realizuje m.in. projekt związany z biopaliwami, które polska grupa paliwowa chce produkować m.in. z alg. PKN Orlen informował już wcześniej o realizacji projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. (...) – Głównym celem badań jest opracowanie technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych i okrzemek bałtyckich w warunkach pracy rafinerii. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Szczecińskim – podał Orlen. (...) Projekt prowadzi centrum kompetencji BIOENERGY 2020+ GmbH, które zajmuje się kwestiami energetycznego wykorzystania biomasy". (gramwzielone.pl, 29.02.2016, "Orlen wyprodukuje biopaliwo z glonów").

Z zaciekawieniem spotkały się zapowiedzi dotyczące targów ENEX/ENEX Nowa Energia:
"Ponad 5 tysięcy zwiedzających, blisko 100 firm z 4 krajów świata prezentujące najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii – to tylko niewielki zarys tego, co czeka na uczestników targów ENEX/ENEX Nowa Energia. Patronat nad wydarzeniem objęła Energetyka24.com. (...) - Możemy powiedzieć, że targi ENEX i ENEX Nowa Energia spotykają się z pozytywną opinią branży. Krajowe i zagraniczne firmy co roku pokazują na targach swoje nowości. Ale targi to nie tylko sprzęt. Wartością jest merytoryczna strona wydarzenia i konferencje, które dostarczają bogatą wiedze i podpowiadają przedsiębiorcom jak efektywnie działać w branży energetycznej – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce". (defence24.pl, 03.03.2016, "Wiosna pod znakiem energetyki i OZE").

Warto zwrócić uwagę na konferencję "Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną":
"Sytuacja sektora biogazowni rolniczych w Polsce to główny temat konferencji »Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną«, w której udział wziął wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski. Wydarzenie odbyło się 2 marca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. Minister Piotrowski podkreślił, że Polska dostrzega problemy branży biogazowej, a jednym z działań w tym zakresie było odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. – Pozwoli to na przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych oraz wsparcie ich dalszego rozwoju – powiedział". (mg.gov.pl, 03.03.2016, "Wiceminister Piotrowski na konferencji „Biogazownie - sposób na energetykę rozproszoną").

Zajmujące były doniesienia z Dolnego Śląska, gdzie zamontowano 158 paneli fotowoltaicznych:

"Na pięciu legnickich wieżowcach zamontowano 158 paneli fotowoltaicznych. Dzięki darmowej, słonecznej energii w budynkach są oświetlane m.in. klatki schodowe i windy. Projekt wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. (...) - Nowe inwestycje powstały w ramach ogólnopolskiego programu PROSUMNET. Ze środków z tego programu mogą korzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe - mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Do pozyskania są środki na budowę i instalacje m.in.: fotowoltaiki, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych i mikrobiogazowni. WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymał 25 mln złotych (w tym: 16 mln pożyczki i 9 mln zł dotacji) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu PROSUMENT na Dolnym Śląsku". (otodolnyslask.pl, 01.03.2016, "Słoneczne elektrownie na dachach wieżowców w Legnicy").

Media o OZE nr 10

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl