Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

XI Konferencja i Targi PSEW

ikonka 3 wiatraki

8 i 9 marca w EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14 odbędzie się XI Konferencja i Targi PSEW. Udział w Konferencji organizowanej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej potwierdzili już m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Dozoru Technicznego.

Energetyka wiatrowa udowodniła już jak duży ma potencjał. Zajęcie drugiego miejsca w Europie pod względem mocy zainstalowanej w 2015 roku w energetyce wiatrowej, wyprodukowanie w ubiegłym roku ponad 10 TWh energii elektrycznej czy osiągnięcie ponad 5300 MW łącznej mocy zainstalowanej, to tylko kilka z ostatnio pobitych rekordów. Możliwości są jednak znacznie większe i XI Konferencja i Targi PSEW będą okazją do rozmowy o tym co zrobić, by je wykorzystać.

Ważnym tematem Konferencji będzie też dyskusja o Unii Energetycznej i przestrzeni inwestycyjnej dla energetyki wiatrowej w Europie w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat. O rosnącej mocy farm wiatrowych w Europie będą rozmawiali m.in.:

Marie Donnelly i Matti Supponen (Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej), Klaus Steen Mortensen (Prezes Vestas Northern Europe), Cliff Harris (Dyrektor Generalny GE Renewable Energy EMEA), Giles Dickson (Dyrektor Generalny EWEA), Jens Møller Birkebæk (ENTSO-E) i Jaromir Peconka (Dyrektor Operacyjny CEZ Polska).

Więcej informacji na stronie: www.psew2016.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl