Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Wiceminister Piotrowski na konferencji „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną”

wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski

Sytuacja sektora biogazowni rolniczych w Polsce to główny temat konferencji „Biogazownie – sposób na energetykę rozproszoną”, w której udział wziął wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski. Wydarzenie odbyło się 2 marca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Minister Piotrowski podkreślił, że Polska dostrzega problemy branży biogazowej, a jednym z działań w tym zakresie było odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. – Pozwoli to na przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych oraz wsparcie ich dalszego rozwoju – powiedział.

Podsekretarz stanu w ME zaznaczył również, że prowadzone w Ministerstwie Energii prace legislacyjne mają wprowadzić nową koncepcję odnoszącą się do technologii OZE. – Wpłynie ona na promowanie przedsiębiorczego i społecznego podejścia w grupach ludności zamieszkujących tereny wiejskie. W koncepcji tej znajdzie się również miejsce dla branży biogazowej – dodał.

W konferencji współorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii z przedstawicielami branży biogazu rolniczego udział wzięli również Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl