Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Kraje bałtyckie dla innowacyjnych technologii jądrowych

Miniatura graficzna z atomem

Pogłębienie współpracy krajów bałtyckich w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej to jeden z głównych tematów spotkania w ramach projektu Brillant, które odbyło się w Ministerstwie Energii w dniach 29 lutego – 1 marca 2016 r. W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski.

W trakcie rozmów wiceminister Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę na szczególne znaczenie współpracy zaangażowanych w projekt państw dla budowania bezpieczeństwa energetycznego regionu. Jednocześnie podkreślił, że Ministerstwo Energii popiera inicjatywy, których celem jest analiza potencjału, roli i uwarunkowań dla rozwoju energetyki jądrowej w krajach bałtyckich.

Głównym celem Projektu Brilliant (Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies) jest analiza wyzwań stojących przed państwami inicjującymi projekty jądrowe oraz dla współpracy regionalnej w tym zakresie. Rezultatem działań będzie analiza potencjału zaplecza technicznego i naukowego, sieci elektroenergetycznych oraz możliwych synergii dla rozwoju energetyki jądrowej.

Inicjatywa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczą w niej instytuty naukowe z Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski (reprezentowanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych).

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl