Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Działania Ministerstwa Energii

Ministerstwo Energii zostało powołane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. W jego skład weszły komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin.

Jednym z pierwszych kroków Ministerstwa Energii było przygotowanie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Dokument został podpisany przez Prezydenta RP 28 grudnia 2015 r. Dzięki temu udało się przedłużyć możliwość nieodpłatnego zbywania majątku kopalń do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK), w której mogą kontynuować wydobycie (z dotacją) do 2018 r. W wyniku tych procesów do SRK przekazane będą te części zakładów górniczych, które nie prowadzą już wydobycia lub takie, w których wydobycie wkrótce zakończy się ze względu na wyczerpanie zasobów, a przynoszą straty. Działania te pozwolą na kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony, bez obciążeń wynikających z działalności jednostek, które przynoszą największe straty, a ich dalsze funkcjonowanie jest ekonomicznie i geologicznie nieuzasadnione. Ustawa wydłuży termin umożliwiający korzystanie z osłon socjalnych. Określa ponadto warunki przyznawania jednorazowych odpraw pieniężnych.

Rozpoczęto także intensywne rozmowy dotyczące utworzenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która ma powstać w maju 2016 r. Plany w tym zakresie zakładają m.in. utworzenie tej spółki na bazie 11 kopalń Kompanii Węglowej, zgodnie  z wcześniejszymi założeniami. Nie jest rozpatrywany wariant likwidacji kopalń. Kompania Węglowa przygotowuje model finansowy dla  PGG, który będzie zawierał niezbędne działania dla uzyskania rentowności PGG, w tym dalszą poprawę wyników finansowych i niezbędną redukcję kosztów.

Kierownictwo ME.

Struktura organizacyjna.

Działania ME.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl