Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Minister Tchórzewski spotkał się z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Perspektywy zacieśnienia polsko-brytyjskiej współpracy w obszarze energetyki, dotychczasowe doświadczenia w kształtowaniu strategii energetycznej państwa oraz  priorytety polityki UE w tym obszarze to główne tematy rozmów ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce Robinem Barnettem. Spotkanie w którym uczestniczyli również wiceministrowie energii Andrzej J. Piotrowski i Michał Kurtyka odbyło się 22 lutego 2016 r. w ME.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że Polskę i Wielką Brytanię łączy m.in. sposób postrzegania głównych wyzwań i szans przed jakimi stoi obecnie sektor energetyczny w Europie. Za perspektywiczne obszary współpracy uznano m.in. energetykę jądrową oraz zwiększanie innowacyjności sektora energetycznego. Podkreślono, że możliwa jest również polsko-brytyjska współpraca w zakresie kluczowych zagadnień polityki energetycznej Unii Europejskiej m.in. rozwiązań tzw. zimowego pakietu gazowego. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl