Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka: Przyszłością polskiej energetyki są innowacyjne technologie

Wiceminister energii Michał Kurtyka

Perspektywy wzrostu innowacyjności w sektorze węglowym, możliwości rozwoju sektora ropy i gazu oraz perspektywy energetyki jądrowej w Europie Środkowo-Wschodniej to główne tematy seminarium Great Energy Summit. W konferencji która odbyła się 17 lutego 2016 w Warszawie udział wzięli m.in pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka.

- Wypracowanie i wykorzystanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii oraz wykreowanie warunków dla funkcjonowania stabilnego rynku energii to jedne z priorytetów dla rozwoju tego obszaru w Polsce – powiedział wiceminister Kurtyka. Dodał, że, umiejętna transformacja sektora energii może stać się „kołem zamachowym” rozwoju całej gospodarki.

Podsekretarz stanu w ME zaznaczył również, że polski sektor energetyczny i polska nauka mają potencjał do tego aby przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii m.in. w zakresie ograniczenia niskiej emisji, kogeneracji czy technologii jądrowych. Jego zdaniem również sektor węglowy może być adresatem i źródłem tych rozwiązań. - Potencjał naukowy oraz przemysłowy „zbudowany” wokół węgla w Polsce pozwala myśleć o rozwoju nowych wysokorozwiniętych gałęzi przemysłu skoncentrowanych wokół różnych specjalistycznych sposobów wykorzystania tego surowca – podkreślił.

W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem Amber Rudd, minister ds. energii i zmian klimatycznych Wielkiej Brytanii,  pełnomocnika rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, wiceministra energii Michała Kurtyki oraz Jadwigi Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Omówione zostały polskie i brytyjskie doświadczenia w zakresie kształtowania sektora energetycznego i wspierania innowacyjności oraz perspektywy rozwoju tych obszarów.

***

Odbywająca się w dniach 17-18 lutego 2016 r. konferencja Great Energy Summit, została zorganizowana przez UK Trade and Investment (UKTI), który w Polsce działa poprzez Sekcję Handlową w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Udział w wydarzeniu bierze łącznie ok. 200 delegatów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii, polityków, przedstawicieli brytyjskich ośrodków akademickich oraz R&D, dziennikarzy ekonomicznych/przemysłowych a także przedstawiciele brytyjskich firm z sektora jądrowego oraz ropy i gazu.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl