Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Debata pt.: "Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2"

ikonka panele, chmury, słońce

Zapraszamy na debatę pt.: "Założenia do zmiany dyrektywy ETS – czy spakietowanie dyskusji nt. sektorów ETS i non-ETS może być skutecznym środkiem do optymalizacji polskiej ścieżki redukcji emisji CO2". Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie PAP przy ulicy Brackiej w Warszawie.

Przedmiotem dyskusji podczas debaty będą zagadnienia dotyczące ścieżki dla Polski zmniejszania emisji CO2, a w tym:

  • Optymalizacja redukcji emisji CO2 w skali całej gospodarki (sektory objęte ETS i non ETS) uwzględniając cel unijny i koszty możliwe do poniesienia przez polską gospodarkę,
  • Wpływ proponowanych zmian na carbon leakage,
  • Koszty redukcji emisji CO2 w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
  • Możliwość skorzystania z derogacji; wpływ na ceny energii elektrycznej, rozwój inwestycji,
  • Projekt funkcjonowania i zarządzania Funduszem Modernizacyjnym,
  • Czy możliwa jest wspólna dyskusja i dążenie do „spakietowanie” ustaleń dla ETS i non-ETS i czy może się to przyczynić do utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki?

Do panelu eksperckiego zaproszeni zostali: Halina Bownik-Trymucha, Przewodnicząca Rady Programowej, Procesy Inwestycyjne, Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu, ENEA, Arkadiusz Krężel, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Impexmetal, Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju, Mirosław Motyka, Prezes Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Tauron, Piotr Piela, Partner, EY, Konrad Szymański, Minister ds. Europejskich, Roman Targosz, Dyrektor ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi, Piotr Woźniak, P.O. Prezesa Zarządu, PGNiG.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl