Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Warsztaty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w ME

EJ

Ministerstwo Energii wspólnie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej zorganizowało warsztaty pod nazwą „Establishing a Strategic Partnership and Contract Model for Expansion / Introduction of Nuclear Power Plants”. Spotkania odbyły się 10-12 lutego 2016 r. w ME.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i zapoznanie się z najlepszymi światowymi praktykami dotyczącymi wdrażania energetyki jądrowej. Warsztaty umożliwiały również budowanie współpracy pomiędzy stroną rządową, inwestorem, dostawcą technologii oraz innymi organizacjami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.

Tematyka tegorocznych prezentacji dotyczyła m.in.

- modeli ekonomiczno-finansowych wdrażanych w poszczególnych krajach dla zapewnienia przewidywalności inwestycji w energetykę jądrową,

- bilateralnych porozumień międzyrządowych zapewniających np. transfer technologii, szkolenie kadr dla przemysłu jądrowego,

- modelowania procesu inwestycyjnego w budowie elektrowni jądrowych celem właściwej alokacji ryzyka pomiędzy poszczególnymi stronami: inwestor, operator elektrowni jądrowej, oraz odbiorcy finalni energii elektrycznej.

Podczas dyskusji zaprezentowano również aktualny status programów 20 państw wdrażających lub posiadających energetykę jądrową. W warsztatach wzięło udział ponad 50 ekspertów z blisko 20 krajów.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl