Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Minister Tchórzewski spotkał się z ministrem gospodarki Królestwa Niderlandów

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

Bezpieczeństwo dostaw gazu, jako jedno z wiodących zagadnień niderlandzkiej prezydencji w Radzie UE w zakresie polityki energetycznej, to główny temat rozmowy ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ministrem spraw gospodarczych Królestwa Niderlandów Henkiem Kampem. Spotkanie, w którym udział wziął również wiceminister energii Michał Kurtyka, odbyło się 3 lutego 2016 r. w ME.

Minister Tchórzewski podkreślił, że Polska liczy na efektywne zarządzanie przez prezydencję niderlandzką w Radzie UE pracami nad projektem przygotowanego przez KE pakietu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. – Mamy nadzieję na dobrą współpracę szczególnie w punktach, w których prezentowane jest zbieżne stanowisko ze stroną holenderską w zakresie pakietu – powiedział.

Szef resortu energii zwrócił uwagę, że w toku konsultacji i prac nad nowelizacją Rozporządzenia SoS Polska zaproponowała kilka rozwiązań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do UE m.in. poprzez dobrowolny mechanizm wspólnych zakupów gazu. W opinii ministra uzasadnione jest również zwiększenie przejrzystości umów międzyrządowych i kontraktów handlowych, a także zapewnienie ich zgodności z prawem UE. – Szczególnie jeśli chodzi o umowy, które mają zasadnicze znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego – dodał.

Podczas spotkania poruszona została również kwestia budowy gazociągu Nord Stream 2. – Powstanie gazociągu Nord Stream 2 będzie dowodem braku solidarności Państw Członkowskich UE w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego i stoi w sprzeczności z ideą stworzenia europejskiej unii energetycznej – powiedział minister Tchórzewski. – Realizacja tego projektu spowoduje dalsze uzależnianie się UE od dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, ponieważ kolejne nitki Nord Stream nie przyczyniają się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu – dodał. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl