Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Spotkanie ministra Tchórzewskiego z wicekanclerzem Niemiec Gabrielem

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

Funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i UE, przepustowość połączeń transgranicznych oraz sprawa solidarności energetycznej w kontekście projektu Nord Stream II to główne tematy spotkania ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z wicekanclerzem Niemiec, ministrem gospodarki i energii Sigmarem Gabrielem. Spotkanie odbyło się 29 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Minister Tchórzewski w kontekście rozmowy na temat budowy gazociągu Nord Stream II zwrócił uwagę, że jest ona sprzeczna z interesami Polski. – Z naszej perspektywy powstanie gazociągu będzie dowodem braku solidarności państw członkowskich UE, a jego skutkiem będzie rozgrywanie tranzytu miedzy Polską a Ukrainą – dodał. Obecny na spotkaniu Sekretarz Stanu w KPRM i pełnomocnik Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zwrócił z kolei uwagę, że to co dla Niemiec oznacza dywersyfikację źródeł dla Polski oznacza jeszcze większe uzależnienie się od jednego kierunku dostaw. – W naszej polityce dywersyfikacyjnej będziemy dążyli do stworzenia alternatywy i to jest nasz najważniejszy cel – podkreślił.

W trakcie spotkania poruszony został również temat przepływów kołowych energii elektrycznej i kosztów ponoszonych przez polskiego operatora w postaci tzw. redispatchingu. Wiceminister energii Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że PSE sygnalizuje, że pojawiają się problemy związane z równoważeniem napięć. – W przypadku zagrożenia naszego systemu ewentualne zamknięcie przepływu na granicach będzie miało poważne konsekwencje dla całej Europy – podkreślił. Zwrócono uwagę, że kluczowe w tym zakresie będzie wdrożenie opinii ACER z września 2015 r., która wzywa kraje Europy Środkowo-Wschodniej do rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem alokacji mocy na połączeniach elektroenergetycznych Austria-Niemcy (rozdział strefy cenowej) i wdrożenie metodologii kalkulacji mocy opartej na rzeczywistych przepływach fizycznych (tzw. flow-based). Strona polska zaakcentowała potrzebę przyspieszenia budowy przesuwnika fazowego na północy Niemiec, który ograniczyłby przepływy kołowe.

Kolejnym ważnym tematem, który został zaakcentowany podczas rozmów przez ministra Krzysztof Tchórzewskiego było funkcjonowanie wewnętrznego rynku gazu. – Z punktu widzenia Polski istotne jest sprawne funkcjonowanie rewersu fizycznego w punkcie Mallnow na gazociągu Jamalskim. Liczmy na zwrócenie uwagi na ten problem – powiedział.

W spotkaniu z delegacja Niemiecką pod przewodnictwem wicekanclerza Niemiec, ministra gospodarki i energii Sigmara Gabriela wziął również udział wiceminister Wojciech Kowalczyk.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl