Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Projekty budowy i rozbudowy magazynów gazu PGNiG wsparte z POIiŚ

Projekty budowy i rozbudowy magazynów gazu PGNiG wsparte z POIiŚ

Uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej w podziemnych magazynach gazu dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju to kluczowy cel projektów PGNiG pn. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo, Rozbudowa PMG Husów, PMG Strachocina i PMG Wierzchowice.

Dzięki realizacji projektów stworzone zostaną warunki techniczne i organizacyjne w zakresie magazynowania gazu ziemnego do celów udostępniania usług magazynowych podmiotom zewnętrznym. Projekty stanowią gwarancję bezpieczeństwa energetycznego związanego z ciągłymi dostawami gazu niezależnie od technicznych, klimatycznych i politycznych zdarzeń.

Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo została dofinansowana z funduszy unijnych kwotą ponad 115 mln zł. Wartość całego projektu to 514 mln zł. Pojemność czynna to 100 mln m3.

Podziemny Magazyn Gazu Husów został rozbudowany do pojemności czynnej 500 mln m3 z 400 mln m3. Wartość całego projektu to ponad 62 mln zł (dofinansowanie 35 mln zł)

Podziemny Magazyn Gazu (PMG) Wierzchowice został rozbudowany do pojemności czynnej 1 200 mln m3 z 575 mln m3. Wartość całego projektu to ponad 1 mld 700 mln zł (dofinansowanie 491 mln zł).

Podziemny Magazyn Gazu Strachocina został rozbudowany do pojemności czynnej 360 mln m3. Wartość całkowita projektu to 412 mln zł, dofinansowanie wyniosło blisko 70 mln zł.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl