Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Projekt Elektrociepłowni „Zielona Góra” dofinansowany z funduszy europejskich

Projekt Elektrociepłowni „Zielona Góra” dofinansowany z funduszy europejskich

Dzięki realizacji projektu pn. Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze zwiększyła się długość sieci ciepłowniczych preizolowanych magistralnych o ponad 12 km długości. Wartość projektu to ok. 55 mln zł (wartość dofinansowania ponad 36 mln zł).

Celem projektu było ograniczenie strat na przesyle oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasilania odbiorców i polepszenia warunków hydraulicznych pracy sieci.

Zastosowany w projekcie modernizacyjnym system rur preizolowanych jest obecnie najlepszą dostępną technologią do przesyłu gorącej wody. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl