Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zdjęcie do informacji

 

Ustawa wdraża przepisy dotyczące systemu uznawania kwalifikacji zawodowej 
w związku z wejściem w życie dyrektywy 2013/55/UE nowelizującej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Głównym celem nowej ustawy jest ułatwienie mobilności specjalistów oraz świadczenia usług w zawodach regulowanych w państwach członkowskich UE przez:
1) uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania regulowanych zawodów lub działalności, nabytych w państwach członkowskich UE, poza terytorium RP, 
a także zwiększenie dostępności do informacji o tych procedurach – przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, 
2) wprowadzenie nowych rozwiązań ułatwiających uznawanie kwalifikacji w tych zawodach, w których nie obowiązuje harmonizacja kształcenia w UE,
3) ułatwianie mobilności młodym osobom,
4) uregulowanie częściowego dostępu do zawodu,
5) zwiększenie bezpieczeństwa odbiorców usług zwłaszcza w obszarze zdrowia oraz edukacji osób małoletnich.
Propozycja unowocześnienia systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE ma na celu znoszenie istniejących barier administracyjnych oraz poprawienie i ułatwienie sytuacji osób migrujących.
Omawiana, nowa ustawa, która zastępuje ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, znowelizuje także ustawy regulujące uznawanie kwalifikacji w tzw. zawodach sektorowych (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt). Ustawa tworzy podstawy prawne do nowych, bądź zmiany dotychczasowych rozwiązań i wymogów. 

 

Ustawa wdraża przepisy dotyczące systemu uznawania kwalifikacji zawodowej w związku z wejściem w życie dyrektywy 2013/55/UE nowelizującej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Głównym celem nowej ustawy jest ułatwienie mobilności specjalistów oraz świadczenia usług w zawodach regulowanych w państwach członkowskich UE przez:

 

  1. Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania regulowanych zawodów lub działalności, nabytych w państwach członkowskich UE, poza terytorium RP, a także zwiększenie dostępności do informacji o tych procedurach – przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, 
  2. Wprowadzenie nowych rozwiązań ułatwiających uznawanie kwalifikacji w tych zawodach, w których nie obowiązuje harmonizacja kształcenia w UE,
  3. Ułatwianie mobilności młodym osobom,
  4. Uregulowanie częściowego dostępu do zawodu,
  5. Zwiększenie bezpieczeństwa odbiorców usług zwłaszcza w obszarze zdrowia oraz edukacji osób małoletnich.

 

Propozycja unowocześnienia systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE ma na celu znoszenie istniejących barier administracyjnych oraz poprawienie i ułatwienie sytuacji osób migrujących.Omawiana, nowa ustawa, która zastępuje ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, znowelizuje także ustawy regulujące uznawanie kwalifikacji w tzw. zawodach sektorowych (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt). Ustawa tworzy podstawy prawne do nowych, bądź zmiany dotychczasowych rozwiązań i wymogów. 

Więcej informacji

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl