Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Wiceminister Kurtyka o polityce energetycznej państwa

Wiceminister Michał Kurtyka podczas konferencji „Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne”.

Kierunki kształtowania strategii energetycznej państwa m.in. w kontekście Unii Energetycznej oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora energetycznego to główne tematy konferencji Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne”. W spotkaniu zorganizowanym przez Forum Analiz Energetycznych oraz Konfederację Lewiatan, które odbyło się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, udział wziął wiceminister energii Michał Kurtyka.

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że kierunki polityki energetycznej muszą być kształtowane w odniesieniu do globalnych trendów w rozwoju energetyki oraz wyzwań gospodarczych i technologicznych przed jakim stają dziś Polska i Europa. – Rozwój tego sektora ma wpływ na wiele innych obszarów gospodarki  - podkreślił. - Stanowi on m.in. integralną część polityki przemysłowej i ma znaczący wpływ na kształtowanie się wzrostu gospodarczego – dodał. W jego opinii istotne dla rozwoju polskiej energetyki są również procesy o charakterze makroekonomicznym.

Wśród najważniejszych wyzwań jakie stoją przed polskim sektorem energetycznym, wiceminister wymienił m.in. konieczność zapewnienia powszechnej dostępności energii elektrycznej i gazowej oraz zagwarantowanie niskich cen energii dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców. – Bezpieczeństwo dostaw energii to dziś nie tylko przedmiot debat eksperckich lecz problem który ma znaczenie dla codziennego życia nas wszystkich – podkreślił. 

Za najważniejsze zadania stojące przed Ministerstwem Energii w kontekście realizowania polityki energetycznej uznał m.in. kształtowanie bodźców inwestycyjnych w obszarze energetyki, dostosowanie obowiązujących rozwiązań prawnych do zmian technologicznych w zakresie pozyskiwania energii oraz rozwoju nowoczesnych modeli biznesowych w tym obszarze. – Budowa skutecznej strategii energetycznej państwa wymaga również dialogu z przedstawicielami przedsiębiorców i partnerami społecznymi – dodał podsekretarz stanu w ME.

Podczas spotkania zaprezentowany został m.in opracowany przez ekspertów Deloitte i Forum Analiz Energetycznych raport „Polska energetyka na fali megatrendów” zawierający wnioski i rekomendacje co do rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl