Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Wytyczne wspierające przygotowania krajowych przedsiębiorstw do współpracy ze światowym przemysłem jądrowym

Zdjęcie do informacji

 

Zakres wytycznych obejmuje następujące obszary:
- Systemy Zapewnienia Jakości właściwe dla przemysłu jądrowego: ASME NQ-1 i NSQ100 powstałe w oparciu o najczęściej występujące wymagania GS-R-3 oraz ISO 9001.
- Wymagania techniczne w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych, basenów i zbiorników oraz szczelnych części metalowych obudowy reaktora jądrowego (tzw. linera), których realizacja jest możliwa przez polskie przedsiębiorstwa przy aktualnym stanie kompetencji technicznych i organizacyjnych (AFCEN: CCLIN, .CPLIN, CSTLW, ASME Section III oraz ANSI/AISC 690)
Wytyczne zostały opracowane z myślą o polskich przedsiębiorstwach, które:
- nie realizowały dotychczas prac w sektorze jądrowym, celem dokonania właściwych przygotowań umożliwiających realizację określonych prac
- realizowały zlecenia dla światowego przemysłu jądrowego, celem uporządkowania określonych działań zarządczych.
Materiały, w formie elektronicznej, dostępne są na stronach Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii oraz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, który współuczestniczył w realizacji tego opracowania.
Przedsiębiorstwa zainteresowane otrzymaniem wersji papierowej dokumentów proszone są o kontakt z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Energii (przemysl.jadrowy@me.gov.pl).

Zakres wytycznych obejmuje następujące obszary:

  1. Systemy Zapewnienia Jakości właściwe dla przemysłu jądrowego: ASME NQ-1 i NSQ100 powstałe w oparciu o najczęściej występujące wymagania GS-R-3 oraz ISO 9001.
  2. Wymagania techniczne w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych, basenów i zbiorników oraz szczelnych części metalowych obudowy reaktora jądrowego (tzw. linera), których realizacja jest możliwa przez polskie przedsiębiorstwa przy aktualnym stanie kompetencji technicznych i organizacyjnych (AFCEN: CCLIN, .CPLIN, CSTLW, ASME Section III oraz ANSI/AISC 690).

Wytyczne zostały opracowane z myślą o polskich przedsiębiorstwach, które:

  • nie realizowały dotychczas prac w sektorze jądrowym, celem dokonania właściwych przygotowań umożliwiających realizację określonych prac,
  • realizowały zlecenia dla światowego przemysłu jądrowego, celem uporządkowania określonych działań zarządczych.

Materiały, w formie elektronicznej, dostępne są na stronach Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii oraz Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, który współuczestniczył w realizacji tego opracowania.

Przedsiębiorstwa zainteresowane otrzymaniem wersji papierowej dokumentów proszone są o kontakt z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Energii (przemysl.jadrowy@me.gov.pl).

Wytyczne wspierające przygotowania przedsiębiorstw_cz.1

Wytyczne wspierające przygotowania przedsiębiorstw_cz.2

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl