Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Minister Tchórzewski o perspektywach rozwoju polskiej energetyki

minister energii Krzysztof Tchórzewski

Bezpieczeństwo energetyczne jest kluczową kwestią dla zapewnienia gospodarczego rozwoju Polski – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas XVI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Wydarzenie odbyło się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie.

Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że zużycie energii elektrycznej w Polsce będzie rosło, dlatego nie ma możliwości rezygnacji z wydobycia węgla. – Rolą państwa jest gwarantowanie długookresowej stabilności i rozwoju w sektorze energetycznym oraz zapewnianie gospodarstwom domowym i podmiotom gospodarczym dostępności energii po niewygórowanej cenie – powiedział.

W opinii szefa resortu energii program atomowy prawdopodobnie będzie kontynuowany ze względu na jego potencjał rozwojowy i naukowo-badawczy. – Stoimy przed dylematem finansowania, a priorytetem jest jednak rozwiązanie problemu związanego z uruchomieniem programu inwestycji w obszarze energetyki konwencjonalnej – dodał. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl