Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Spotkanie ministra Tchórzewskiego z ambasadorem Indonezji

Minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Perspektywy współpracy w sektorze energetycznym oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki państwa w tym obszarze to główne tematy rozmów ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ambasadorem Indonezji w Polsce Peterem F. Gontha. W spotkaniu, które odbyło się 21 stycznia 2016 r. w Warszawie, udział wziął również podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka.

Minister Tchórzewski podkreślił, że Indonezja to jeden z perspektywicznych partnerów Polski w obszarze energetyki. - Odgrywa ważną rolę jako regionalny dostawca węgla na rynkach azjatyckich. Jest również znaczącym konsumentem tradycyjnej biomasy – podkreślił. - To stwarza możliwości zacieśnienia współpracy – dodał. Ponadto zaznaczył, że współdziałanie jest również możliwe w obszarze rozwoju technologii energetycznych.

Szef resortu energii przypomniał, że Polska posiada rozwinięty sektor górniczy, w tym również przemysł maszyn i urządzeń górniczych. – Polscy producenci  działający w tym obszarze są rozpoznawalni na światowych rynkach, a ich produkty cieszą się zasłużoną renomą – powiedział. – Dlatego chcemy wspierać ich w rozwijaniu działalności na zagranicznych rynkach, również w Indonezji – zaznaczył.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl