Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Zakończyła się budowa gazociągu na Dolnym Śląsku

Zakończyła się budowa gazociągu na Dolnym Śląsku

Inwestycja obejmuje budowę gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie Dolnego Śląska o łącznej długości ok. 59  km relacji Lasów-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów, a także budowę Tłoczni Gazu Jeleniów II. Wartość dofinansowania z UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 to ponad 98 mln zł. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

 Wybudowany przez spółkę Gaz-System gazociąg Lasów-Jeleniów umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z krajów UE w punkcie Lasów na granicy polsko-niemieckiej. Z kolei gazociąg Gałów-Kiełczów połączy Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska. Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II pozwoli na zwiększenie odbioru gazu w Lasowie, a także osiągnięcie wyższych parametrów ciśnienia przesyłanego gazu.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl