Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Projekt Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Grajewa dofinansowany z funduszy unijnych

Projekt Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Grajewa dofinansowany z funduszy unijnych

Głównym celem projektu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z Grajewa jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wartość projektu to ponad 27 mln zł (dofinansowanie ok. 16 mln zł).

Dzięki realizacji projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii cieplnej przez modernizację sieci i węzłów cieplnych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Grajewa dokonało gruntownej przebudowy systemu ciepłowniczego miasta. Zmodernizowane zostały węzły i sieć cieplna, co w efekcie zwiększyło ich efektywność energetyczną.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl