Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Termomodernizacja szkół w Gminie Olkusz dofinansowana z funduszy unijnych

Termomodernizacja szkół w Gminie Olkusz dofinansowana z funduszy unijnych

W ramach POIiŚ na lata 2007-2013 zrealizowany został projekt Gminy Olkusz dotyczący termomodernizacji placówek oświatowych położonych na tych terenach. Wartość projektu to prawie 7,5 mln zł (dofinansowanie wyniosło ponad 5,5 mln zł).

Termomodernizacja 10 obiektów szkolnych w Gminie Olkusz pozwoliła na obniżenie energochłonności w sektorze publicznym. Wpłynęła również na poprawę warunków świadczenia usług edukacyjno-oświatowych. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl