Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Gazociąg Włocławek-Gdynia dofinansowany z POIiŚ

Gazociąg Włocławek-Gdynia dofinansowany z POIiŚ

Poprawa bezpieczeństwa przesyłu gazu w rejonie Pomorza oraz umożliwienie transportu zwiększonych ilości gazu i stworzenie warunków rozwoju rynku gazu na tym obszarze to główne cele projektu Gazociąg Włocławek-Gdynia przygotowanego przez Gaz-System. Jego wartość to ponad 118 mln zł (dofinansowanie wyniosło ok. 20 mln).

Gazociąg Włocławek-Gdynia ma bardzo duże znaczenie dla obszaru Pomorza i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w województwie pomorskim. Jego łączna długość to ponad 252 km. W ramach POIiŚ współfinansowano budowę 62 km odcinka na etapie Gniew-Pszczółki i Pszczółki-Wiczlino.

W wyniku realizacji inwestycji ujednolicono parametry techniczne sieci przesyłowej od węzła Gustorzyn do rejonu Gdańska i podziemnego magazynu gazu Kosakowo. 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl