Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 2016/1

ikonka żarówka z drzewkiem

Prezentujemy materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Energii i NEWTON Media na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zrównoważonej energii.  W minionym tygodniu tematyka OZE była poruszana w  867 informacjach  (77 – prasa, 776 – internet, 14 - rtv).

W ostatnich dniach najważniejszy był wywiad z Krzysztofem Tchórzewskim dla "Dziennika Gazety Prawnej", do którego chętnie odwoływały się inne media:
"Co z OZE, ustawa została zmodyfikowana. Co jest celem? - Jedną z przyczyn przedłużenia wejścia w życie rozdziału 4 tej ustawy było faktyczne wyeliminowanie przez nią finansowania biogazowni. Przez 15 lat, czyli czas trwania kontraktów, nie mielibyśmy biogazowni. A biogazownia daje nam miejsca pracy, daje nam korzyści ekologiczne, oczyszczenie terenów rolniczych. Z kolei jeśli chodzi o energetykę wodną, to hamulcem jest podejście Komisji Europejskiej, która uważa, że ona nie potrzebuje preferencji jak inne rodzaje energii odnawialnej. To kolejny temat do rozmów z Brukselą. Szukamy sojuszników, bo unijne podejście do konkurencyjności energii jest dziwne". (gazetaprawna.pl, 04.01.2016, "Tchórzewski: Polska energetyka nadal będzie się opierać na węglu. Trzeba budować kopalnie").

Często dyskutowano na temat grożących Polsce miliardowych kar za opóźnienia w OZE:
"Polska buduje zbyt mało wiatraków, farm fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii. Mamy cztery lata, żeby nadrobić zaległości, ale i tak prawdopodobnie zapłacimy za opóźnienia. (...) Według najnowszych danych GUS końcowe zużycie energii z OZE w Polsce wyniosło w 2014 r. 11,45 proc. (to i tak najnowsze dane), czyli niemal tyle samo co w 2013 r. - Jeżeli obecny trend się utrzyma, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że Polska w 2020 roku osiągnie nie 15 proc., ale tylko 12,9 proc. udziału energii z OZE - mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej (IEO)".(wyborcza.biz, 05.01.2016, "Miliardowe kary dla Polski za opóźnienia w OZE?").

Dziennikarze zajęli się prognozami dla górnictwa i energetyki na 2016 rok:
"W 2016 r. muszą zostać podjęte działania w sektorze górnictwa i albo będzie to rzeczywisty proces transformacji, albo straty górnictwa zostaną przerzucone do innych sektorów. Rok 2016 będzie ważny także dla rozwoju odnawialnych źródeł energii - mówi wnp.pl Konrad Świrski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, prezes Transition Technologies.(...) Zgodnie z ustawą o OZE, powinny rozpocząć się pierwsze aukcje, które pokażą, jak nowy system działa w praktyce i co ewentualnie warto w ustawie poprawić. W chwili obecnej zostało to już przesunięte (nowelizacja ustawy) na połowę roku 2016, utrzymując poprzedni system wsparcia, aukcje pojawia się wiec później, nie ma też do połowy 2016 zaplanowanego wsparcia instalacji prosumenckich".(wnp.pl, 05.01.2016, "Rok 2016 przełomowy dla górnictwa i energetyki").

Interesujące okazały się doniesienia z województwa podlaskiego:
"850 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 będzie do zdobycia w 2016 r. w Podlaskiem. Zaplanowano 33 konkursy w najróżniejszych dziedzinach, w tym przedsiębiorczość, ochrona środowiska, badania i rozwój, zdrowie. (...) Jak poinformował wcześniej PAP rzecznik marszałka województwa podlaskiego Paweł Staniurski, w kwietniu będzie ogłoszony konkurs na inwestycje w odnawialne źródła energii (80 mln zł) z puli na gospodarkę niskoemisyjną. Pieniądze będzie można zdobyć np. na budowę nowych lub rozbudowę już istniejących instalacji wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, wiatru, słońca czy wody, wytwarzanie biopaliw z odpadów z produkcji rolniczej czy przemysłu rolno-spożywczego". (onet.pl, 07.01.2016, "Podlaskie: 850 mln zł z UE w 2016 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego").

Duże zaciekawienie wzbudziła inwestycja firmy PKP PLK:
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o zamontowaniu trzech instalacji fotowoltaicznych na budynkach Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. Projekt stanowi test dla koncepcji zasilania energią odnawialną stacji kolejowych.»Pierwsze testy pozwalają sądzić, że energia elektryczna pozyskana w ten sposób, zapewni zasilanie małych i średniej wielkości stacji kolejowych, jak np. Zakopane« - wskazano w komunikacie. Instalacja z Nowego Sącza ma wykazać, jakie oszczędności można uzyskać z przejścia na energię odnawialną. Jak zapewnia spółka, koszty zakupu i montażu baterii zwrócą się po 10-11 latach". (pulsmedycyny.pl, 05.01.2016, "Stacje kolejowe zasilane słońcem").

Warto zwrócić uwagę na wiadomości o farmie fotowoltaicznej, którą wybudował Tymbark:
"Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna powstała w zakładzie w Tymbarku w woj. małopolskim. Kosztowała 5,5 mln zł, z czego połowa pochodziła z funduszy UE. Instalacja ma zapewnić do 25 proc. zapotrzebowania zakładu Tymbarku na energię elektryczną, pamiętać jednak trzeba, że to źródło energii uzależnione jest od warunków pogodowych. - Pomysł wykonania instalacji do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wynika z chęci poprawienia bilansu energetycznego zakładu. Dzięki własnej produkcji energii elektrycznej zwiększa się niezależność spółki od zewnętrznych źródeł – wyjaśnia Dorota Liszka, rzecznik spółki".(pb.pl, 07.01.2016, "Tymbark wybudował farmę fotowoltaiczną").

Ciekawe wieści na temat zielonej energii płyną także z Niemiec:
"Całkowita produkcja energii elektrycznej w Niemczech w ubiegłym roku wzrosła o 3 proc. Jednak produkcja z odnawialnych źródeł energii wzrosła aż o 19 proc. Mimo że największe znaczenie w niemieckiej energetyce wciąż mają siłownie spalające węgiel, to pierwszeństwo OZE jest tylko kwestią czasu. (...) Największe znaczenie mają parki wiatrowe. Ich udział w produkcji energii sięga obecnie 13,3 proc. Rok wcześniej było to 9,1 proc. Na drugim miejscu wśród OZE są biogazownie. Ich udział wynosi obecnie 6,8 proc. Biogazownie obok siłowni wodnych są jedynymi elektrowniami OZE, które zmniejszyły swój udział w produkcji energii. Rok wcześniej wynosił on bowiem 6,9 proc. Kolejne miejsce zajmują elektrownie solarne z udziałem na poziomie 5,7 proc. - wzrost o 0,2 pp. w porównaniu z 2014 roku".(wnp.pl, 05.01.2016, "Węgiel wciąż dominuje, ale OZE rośnie najszybciej w niemieckiej energetyce").

Równie interesująco prezentują się wiadomości z Wielkiej Brytanii:
"Nowe dane firmy energetycznej National Grid ujawniają, że 11 proc. energii wytworzonej w Wielkiej Brytanii pochodziło w 2015 r. z elektrowni wiatrowych – jest to wzrost z 9,5 proc. w 2014 r. Energia wiatrowa pokryła zapotrzebowanie ponad 8,25 mln brytyjskich gospodarstw domowych, jednej trzeciej gospodarstw w całym kraju. Jest to półtora miliona domostw więcej niż w roku poprzednim.  Dyrektor RenewableUK – brytyjskiego stowarzyszenia producentów energii odnawialnej – dr Gordan Edge powiedział: »To świetne informacje na wejście w Nowy Rok – przemysł wiatrowy może być dumny, że pobił tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne rekordy udziału w rynku energii w 2015 r. Ten rok przyniósł nam rekordowe wyniki dzięki szerszemu wykorzystaniu wiatraków, jak również znakomitej sile wiatru« – tłumaczył Edge". (euractiv.pl, 07.01.2016, "Rekordowa produkcja energii wiatrowej w Wlk. Brytanii").

Media o OZE

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl