Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Media na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 21.12.2015 - 03.01.2016

ikonka żarówka z drzewkiem w środku

W minionych dwóch tygodniach tematyka OZE była poruszana w  1542 informacjach  (178– prasa, 1341 – internet, 23 - rtv). Bezpłatny materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i NEWTON Media na rzecz upowszechniania wiedzy nt. zrównoważonej energii.

W ostatnich dniach dla mediów najważniejsza była informacja, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii:
"Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii - poinformowała w czwartek prezydencka kancelaria. Da to podstawę do odroczenia - o pół roku - wejścia w życie najważniejszej części regulacji dot. m.in. aukcji OZE oraz systemów wsparcia »zielonej energii«.Nowelizacja ustawy o OZE, autorstwa grupy posłów PiS, przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie tych przepisów ustawy o OZE, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o mocy od 3 kW do 10 kW. (...) Autorzy nowelizacji podkreślali, że dodatkowy czas pozwoli też na przygotowanie przepisów dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie i umożliwi dokończenie w I półroczu 2016 r. inwestycji, których nie zakończono do końca bieżącego roku i które po uruchomieniu w I połowie 2016 r. nadal będą korzystać z zielonych certyfikatów".    
(parkiet.com, 31.12.2015, "Prezydent podpisał ustawę o OZE").

Szerokim echem odbiła się wypowiedź ministra Krzysztofa Tchórzewskiego dotycząca polityki rządu w zakresie odnawialnych źródeł energii:
"Mniej wiatraków więcej biogazowni - tak o polityce rządu w zakresie odnawialnych źródeł energii mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Na konferencji prasowej w Siedlcach minister powiedział, że Polska ma olbrzymi, niewykorzystywany dotychczas potencjał szczególnie jeśli chodzi o biogazownie rolnicze. Minister Tchórzewski zauważył, że w polskim systemie energetycznym funkcjonuje obecnie tylko 65 biogazowni, w tym zaledwie kilkanaście rolniczych utylizujących odpady rolnicze, głównie gnojowicę w dużych produkcjach trzody chlewnej. "W odniesieniu do innych państw europejskich w tej dziedzinie jesteśmy na ostatnim miejscu" - powiedział szef resortu energii".
(bankier.pl, 28.12.2015, "Tchórzewski: Rząd będzie wspierał biogazownie").

Dziennikarze zajęli się podsumowaniem 2015 roku pod kątem zielonej energii:
"W mijającym roku temat odnawialnych źródeł energii nie raz był na ustach najważniejszych przywódców świata – ostatnio podczas grudniowego szczytu klimatycznego w Paryżu. W Polsce o OZE, a w szczególności fotowoltaice, głośno zrobiło się w sierpniu, kiedy groził nam energetyczny blackout. (...) Z ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że na koniec września br. moc zainstalowana w OZE wynosiła w Polsce ponad 6 518 MW. Największy udział mają w tym oczywiście elektrownie wiatrowe, jednak na szczególną uwagę zasługują instalacje fotowoltaiczne. W tym segmencie w ostatnich latach odnotowujemy zdecydowanie największe wzrosty – podczas gdy zaledwie dwa lata temu ich moc wynosiła łącznie niecałe 2 MW, teraz jest to już ponad dwudziestopięciokrotnie więcej".
(energetyka.inzynieria.com, 30.12.2015, "To dobry rok dla słońca").

Interesujące okazały się doniesienia z TGE:
"Towarowa Giełda Energii wprowadzi do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Umożliwią one rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie jej wysokości i realizacji dostawy. (...) - Plany uruchomienia notowań forwardów na zielone certyfikaty to efekt naszych konsultacji z uczestnikami rynku, którym zależy na zapewnieniu większej przewidywalności cen tych praw majątkowych. Angażując się we współpracę z nimi, ustawodawcą oraz organizacjami branżowymi, wspólnie szukamy rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego rozwoju tego rynku – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE".
(defence24.pl, 29.12.2015, "Towarowa Giełda Energii uruchomi instrument dedykowany OZE").

Duże zaciekawienie wzbudziły plany PKN Orlen dotyczące produkcji wyższej generacji biokomponentów paliw:  
"Na rafinerii PKN Orlen w Płocku powstanie stacja doświadczalna, gdzie z wykorzystaniem dwutlenku węgla i wody poprodukcyjnej hodowane będą glony. Celem tego innowacyjnego projektu jest opracowanie technologii produkcji wyższej generacji biokomponentów paliw. Jak poinformował w poniedziałek płocki koncern, przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z priorytetami w zakresie biopaliw wyznaczonymi przez Dyrektywę o Odnawialnych Źródłach Energii na 2020 r. - Głównym celem badań jest opracowanie technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych i okrzemek bałtyckich w warunkach pracy rafinerii – podkreślił PKN Orlen.
(24kurier.pl, 21.12.2015, "W Płocku biopaliwa z glonów").

Warto zwrócić uwagę na nową inwestycję firmy Ursus:
"Ursus nabył od Pol-Mot Holding 36,1 proc. udziałów w spółce Bioenergia Invest za 14,57 mln zł. Po dokonanej transakcji Ursus posiada łącznie 100% akcji Bioenergii, podała spółka. (...) Bioenergia Invest jest jednym z pierwszych i największych producentów biomasy rolnej w Polsce. Obecnie spółka posiada 21 linii do brykietowania oraz peletowania słomy i siana, zlokalizowanych na rolniczych obszarach Polski. Każda z tych linii stanowi mobilne miniprzedsiębiorstwo dostarczające biomasę do celów przemysłowych stosowaną w profesjonalnej energetyce. Technologię produkcji biomasy oraz jej parametry ustalono według zapotrzebowania określonego przez największe w Polsce elektrownie. Nowe linie produkcyjne mają wydajność do 1 000 ton brykietu lub 600 ton peletu miesięcznie".
(28.12.2015, forsal.pl, "Ursus kupił pozostałe 36,1 proc. udziałów Bioenergia Invest za 14,6 mln zł").

Ciekawe wieści płyną są także z Niemiec:
"Jak poinformował serwis Gramwzielone.pl, w tym roku znowu wzrośnie udział energetyki odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej w Niemczech, a OZE staną się, podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym źródłem energii w niemieckim miksie energetycznym. (...) W sumie - według Agora Energiewende - z OZE Niemcy wyprodukowali w 2014 roku 157,4 TWh energii elektrycznej - o ponad 50 TWh więcej niż w roku 2010 i o 120 TWh więcej niż w roku 2000.  Produkcja energii z elektrowni spalających węgiel brunatny wyniosła 156 TWh (148,3 TWh w roku 2010), a węgiel kamienny - 109,9 TWh (143 TWh w roku 2010). Wyraźny spadek zanotowałą generacja w elektrowniach gazowych. Jeszcze w 2010 r. wynosiła 89,3 TWh, w 2014 roku - 58,5 TWh".
(zielona-energia.cire.pl, 22.12.2015, "Niemcy produkują już energię w ponad 30 proc. z OZE").

Równie interesująco prezentują się wiadomości zza oceanu:
"W USA trwa budowa pierwszej morskiej farmy wiatrowej na tym kontynencie, a u wybrzeży Kanady ma powstać największy na świecie projekt tego typu. (...) Morską farmę wiatrową o mocy aż 1 GW chce tam zbudować deweloper Beothuk Energy. Inwestycja ma kosztować około 2,87 mld USD. Elektrownie wiatrowe mają stanąć w odległości około 20 km od brzegu, na relatywnie płytkich wodach, na głębokościach maksymalnie ok. 30 m".
(cire.pl, 28.12.2015, "W USA trwa budowa pierwszej morskiej farmy wiatrowej").

Media o OZE

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl