Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Nowi wiceministrowie w Ministerstwie Energii

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 1 stycznia 2016 r. powołała na stanowiska: sekretarza stanu w ministerstwie energii i Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka, podsekretarzy stanu w ministerstwie energii Andrzeja Piotrowskiego i Michała Kurtykę. 

Wiceminister Andrzej Piotrowski będzie odpowiadał i nadzorował pion energetyki. Wiceminister Kurtyka natomiast odpowiedzialny będzie za kwestie związane z negocjacjami z UE spraw energetycznych w zakresie kwestii dotyczących pomocy publicznej dla energetyki.

Kierownictwo Ministertwa Energii

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl