Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Zestawienie dotacji UE dla sektora odnawialnych źródeł energii oraz energetyki niskoemisyjnej na rok 2016.

ikonka przedstawiająca trzy wiatraki

Platforma ZE przedstawia zestawienie dotacji UE w ramach realizacji obowiązku udostępniania informacji wynikających z art. 132 ustawy o OZE oraz zapewnienia dostępu do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii (art. 134 ustawy o OZE).

Materiał nt. dostępnych dotacji został przygotowany i zaktualizowany przez Europrojekty Consulting Sp. z o.o., podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważona Energia.

Przedmiotowe zestawienie to dokument zawierający opis dostępnych dotacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii i energetykę niskoemisyjną w roku 2016 w ramach:

- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020;

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;

- programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wraz z wyszczególnieniem planowanych terminów naborów, katalogu uprawnionych beneficjentów, kwalifikowanych typów projektów oraz poziomu wsparcia.

Analiza dotacji UE dla sektora OZE 2016

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl