Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Wiceminister Tobiszowski: Nie ma mowy o wygaszaniu kopalń

Wiceminister Tobiszowski: Nie ma mowy o wygaszaniu kopalń

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa nie zakłada zamykania kopalń – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 23 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Energii.

Wiceminister Tobiszowski podkreślił, że projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dotyczy m.in. przedłużenia do 1 stycznia 2019 r. możliwości nieodpłatnego zbywania do SRK S.A. zbędnego majątku spółek węglowych. – Celem regulacji jest ograniczanie działalności niektórych jednostek związanych z poszczególnymi kopalniami – powiedział. – Przekazanie  do SRK części kopalń, które nie są związane z wydobyciem węgla i przynoszą straty, umożliwi kontynuację wydobycia węgla w sposób ekonomicznie uzasadniony – dodał.

Majątkiem, który ma być przekazywany do SRK SA, są części zakładów górniczych, które nie prowadzą już wydobycia lub takie, w których wydobycie zakończy się w najbliższym czasie ze względu na wyczerpanie zasobów (m.in. Pole Bojków należące do KWK „Sośnica”, szyb Poniatowski wchodzący w skład KWK „Wieczorek”, Ruch „Anna” KWK „Rydułtowy-Anna”, rejon „Pawłów” w KWK „Bielszowice”).

Ponadto pracownicy spółek będą mogli skorzystać ze świadczeń socjalnych przewidzianych ustawą: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych.

Podczas spotkania wiceminister Tobiszowski zaznaczył także, że na przełomie stycznia i lutego 2016 r. będą znane szczegóły dotyczące Nowej Kompanii Węglowej. – Wcześniej odbędą się konsultacje ze stroną społeczną – powiedział. – Jednocześnie chcę podkreślić, że Towarzystwo Finansowe Silesia nie będzie narzędziem restrukturyzacji polskiego górnictwa – dodał.

Projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl