Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Szkolenie dla nauczycieli: Jak w atrakcyjny sposób uczyć o energetyce jądrowej?

Zdjęcie do informacji

Tak sformułowane pytanie było tematem wiodącym szkolenia zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, które odbyło się w dniach 23-26 listopada w Wejherowie (woj. pomorskie). Próbowali na nie odpowiedzieć eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych wraz ze 120 uczestniczącymi w nim nauczycielami przedmiotów przyrodniczych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego.

Zorganizowanie szkolenia na temat metodyki i zakresu nauczania o energii i energetyce jądrowej w szkołach jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez samych nauczycieli. W jego trakcie uczestnicy mogli zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o promieniowaniu jonizującym oraz wykorzystaniu energii jądrowej w medycynie, przemyśle czy badaniach naukowych, jak również w elektrowniach jądrowych. Mieli też możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie korzyści i wyzwań, jakie niosą ze sobą te zjawiska oraz przede wszystkim udoskonalić swój warsztat metodyczny.

W trakcie wydarzenia nauczyciele otrzymali: propozycje ciekawych scenariuszy lekcji, narzędzia informatyczne oraz edu-boxy – zestawy pomocy dydaktycznych, które w zajmujący sposób wzbogacą i uatrakcyjnią prowadzone w szkołach zajęcia. W ich skład wchodzą m.in. materiały codziennego użytku wraz z instrukcjami, przedstawiającymi wykorzystanie tych przedmiotów w sposób umożliwiający przeprowadzenie symulacji i eksperymentów fizycznych i chemicznych. W skład pomocy dydaktycznych wchodzą również podręczne urządzenia służące do mierzenia promieniowania jonizującego w otoczeniu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, a za część merytoryczną odpowiadali eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl