Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Zapraszamy do konsultacji nowelizacji ustawy o OZE

Konsultacje nowelizacji ustawy o OZE

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wypłacenie wytwórcom energii z mikroinstalacji stałych cen zakupu (feed in tariff), a także rozwiązanie problemu tzw. luki inwestycyjnej to kluczowe propozycje zawarte w nowelizacji ustawy o OZE. Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2015 r. skierowało projekt do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi można zgłaszać do 29 maja 2015 r.

Opinie i uwagi do projektu nowelizacji ustawy prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: SekretariatDEO@mg.gov.pl oraz faksem na numer (22) 693 40 17.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl