Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lista Projektów Strategicznych

Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiąca Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – dokument przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki.

W dniu 13 stycznia 2015 r. został  przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki dokument „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiący Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o przyjęciu LPS

Lista Projektów Strategicznych

Przyjęcie dokumentu zostało poprzedzone jego konsultacjami społecznymi. Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie dokumentu, w celu wskazania optymalnego obszaru dofinansowania w ramach priorytetów inwestycyjnych:

4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii (Fundusz Spójności)

4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności)

7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Dokument poddawany był konsultacjom w terminie 11-22 sierpnia 2014 r.

Podsumowanie konsultacji zwarto w Raporcie w sprawie konsultacji społecznych.

Raport w sprawie konsultacji społecznych

Tabela uwag do konsultacji przeprowadzonych w daniach 11-22 sierpnia 2014 r.

Tabela uwag_sierpień 2014

Następnie dla dokumentu została przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, podczas której przeprowadzone zostały konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach 2-23 grudnia 2014 r. Podsumowanie działań zawarto w Raporcie w sprawie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Project pipeline.

Raport w sprawie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Project pipeline

Całość dokumentacji przygotowanej przez wykonawcę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pliki - lista załączników:

SEA Pipeline wersja końcowa

Streszczenie w j. angielskim

Załącznik 1_raport metodologiczny

Załącznik 2_analiza zgodności

Załącznik 3a_ objaśnienia

Załącznik 3b_tabele

Załącznik 4_mapa

Załącznik 5_podsumowanie SEA

Załącznik 6_Wykaz uwag_grudzień 2014

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl