Przejdź do treści

Owoce cytrusowe (citrus fruits) – Chiny – zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

12 września 2013 r. zostało opublikowane zawiadomienie nr 2013/C 264/10 dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do UE niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

Przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej jest objęty ostatecznym cłem antydumpingowym, nałożonym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 158/2013.

Huangyan No 1 Canned Food Factory, przedsiębiorstwo zlokalizowane w Chińskiej Republice Ludowej, na którego wywóz do UE niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) nałożono wyżej wymienionym rozporządzeniem indywidualne cło specyficzne w wysokości 361,40 EUR za tonę, poinformowało Komisję, że w dniu 20 marca 2012 r. zmieniło nazwę na Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd.

Przedsiębiorstwo poprosiło Komisję o potwierdzenie, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej stawki cła, jakie stosowane było w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją dawną nazwą Huangyan No 1 Canned Food Factory.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w rozporządzeniu (UE) nr 158/2013. W związku z powyższym nazwa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 158/2013: Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang powinna brzmieć: Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang.

Dodatkowy kod TARIC A887 przypisany wcześniej do Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang ma zastosowanie do Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang.

Zawiadomienie KE nr 2013/C 264/10:
(pobierz plik.pdf)       

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl