Przejdź do treści

Projekt mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE na posiedzeniu Zespołu Energetycznego w KPRM

Zdjęcie do informacji

Schemat mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub biogazu rolniczego omówił Międzyresortowy Zespół do spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Spotkanie, podczas którego przeprowadzono również dyskusję na temat wykorzystania unijnych środków dla sektora energetycznego w latach 2014-2020, odbyło się 10 września 2013 r. w KPRM.

W opinii Zespołu, aby zoptymalizować koszty funkcjonującego systemu wsparcia konieczne jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych dla już istniejących projektów OZE.

Zespół zarekomendował także utrzymanie obecnego wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to zachować prawa nabyte wszystkich producentów energii elektrycznej z OZE do momentu wejścia w życie ustawy w tym zakresie.

Ponadto niezbędne jest wdrożenie systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji, co pozwoli wypełnić zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego. W pierwszej kolejności jednak wsparcie powinni otrzymać właściciele takich projektów, którzy wykorzystują sprawdzone i stabilne technologie o niskich kosztach produkcji.

Obecni na spotkaniu członkowie Zespołu poparli również propozycje rozwiązań umożliwiających rozwój energetyki prosumenckiej w mikro i małych instalacjach. Dzięki temu każdy może zostać zarówno producentem jak i odbiorcą, a wytworzoną w ten sposób energię będzie mógł w pierwszej kolejności wykorzystać do własnych potrzeb.

Szczegółowe ustalenia dotyczące schematu mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zostaną przedstawione podczas konferencji 17 września 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Sala Pod Kopułą (wejście od ul. Wspólnej), godz. 9.00.

Zgłoszenie udziału w konferencji poprzez formularz akredytacyjny. Instytucję lub firmę może reprezentować jedna osoba.

Akredytacje dla mediów: info@mg.gov.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl