Przejdź do treści

Open source w służbie administracji

Zdjęcie do informacji

- Misja Linux Professional Institute (LPI) jest nam bardzo bliska. Ministerstwo Gospodarki promuje bowiem rozwiązania oparte o swobodną wymianę wiedzy, które można zastosować w edukacji, biznesie i administracji – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan na Forum LPI. Konferencja poświęcona roli oprogramowania Open Source w innowacyjnej gospodarce odbyła się 28 września 2012 r. na Politechnice Warszawskiej.

Wiceminister Dariusz Bogdan podkreślił, że rozwiązania open source mają szczególne znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. - Budowanie wartości opartej na dzieleniu się wiedzą odgrywa również ważną rolę w procesie innowacji - dodał.

Wiceszef MG zauważył również, że główną zaletą open source, poza możliwością tworzenia własnych rozwiązań i dzielenia się nimi, jest ich transparentność. – Pozwala to łatwo zweryfikować bezpieczeństwo tego typu oprogramowania. Przejrzystość tego typu rozwiązań jest szczególnie ważna w administracji  – wyjaśnił.

- Dlatego w naszym resorcie wykorzystujemy możliwości open source – podkreślił wiceminister Bogdan. Przypomniał, że system operacyjny ministerialnych serwerów oparty jest na Open Suse Linux i Ubuntu Linux. Z kolei portal MG powstał w oparciu o system zarządzania treścią Drupal, który jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym. Ponadto na każdym komputerze pracownika instalowany jest również Open Office i Firefox.

***

Konferencja Linux Professional Institute to pierwsze tego rodzaju wydarzenie organizowane przez LPI w Europie Środkowo-Wschodniej. Do współpracy zaproszeni zostali Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Ministerstwo Gospodarki objęło Forum LPI honorowym patronatem.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl