Przejdź do treści

Inflacja w lipcu 2012 r. – komentarz MG do danych GUS

Zdjęcie do informacji

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2012 roku spadły o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem br. W odniesieniu do lipca 2011 roku były zaś wyższe o 4 proc. Eksperci MG oczekiwali wolniejszego tempa spadku cen w lipcu 2012. 

Szybciej od oczekiwań spadały zarówno ceny żywności jak i paliw. Spadek cen żywności wynikał przede wszystkim z sezonowej obniżki cen owoców i warzyw.

Analitycy MG prognozują, że w sierpniu 2012 roku w stosunku do lipca br. ceny powinny zmniejszyć się o 0,4 proc. Wpływ na to może mieć wolniejszy o 1,8 proc. spadek cen żywności oraz o 0,7 proc. w transporcie. Ponadto analitycy MG oczekują, że roczny wskaźnik inflacji w sierpniu 2012 r. będzie zbliżony do 3,7 proc.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl