Wicepremier Pawlak: Liczymy na gaz ziemny ze źródeł niekonwencjonalnych

– Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych może być w najbliższym czasie ważnym elementem w bilansie energetycznym wielu krajów – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas warsztatu nt. złotych zasad wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Spotkanie zorganizowane wspólnie z Międzynarodową Agencją Energetyczną (MAE) oraz władzami Meksyku odbyło się 7 marca 2012 r. w Warszawie.

W opinii wicepremiera Pawlaka ze względu na wysokie ceny surowców, należy szukać nowoczesnych technologii, które pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną. – Perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce są bardzo obiecujące. Tereny poszukiwań obejmują już ponad 11 proc. powierzchni kraju – powiedział wicepremier Pawlak. Według niektórych szacunków zasoby gazu ze złóż niekonwencjonalnych mogą sięgać nawet 5,3 bln m³.

Główny Ekonomista MAE Fatih Birol zgodził się z opinią, że nadchodzi złota era gazu zarówno dla dostawców, jak i dla odbiorców. – W 2035 r. gaz niekonwencjonalny stanowić będzie jedną piątą całkowitego wydobycia tego surowca – przekonywał.

Szef resortu gospodarki przypomniał, że gaz ziemny jest najczystszym źródłem energii spośród paliw kopalnych. – Dla Polski jest to realna szansa na ograniczenie emisji CO² podkreślił.

***

W maju 2012 r. MAE wyda publikację „World Energy Outlook 2012” nt. złotych zasad wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych. Będzie to podsumowanie warsztatów, które odbyły się 7 marca 2012 r. w Warszawie.

Workshop on Golden Rules for Unconventional Gas Prospects

Prezentacja dr Fatiha Birola

Zdjęcia do pobrania