Ostatnia aktualizacja: 2011-12-16

Unia wzmacnia egzekwowanie praw własności intelektualnej

15 grudnia 2011 r., dzięki staraniom polskiej prezydencji, Rada UE podjęła decyzję o podpisaniu umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA). Proces ten był jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki realizowanych podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE.

ACTA to umowa międzynarodowa, której celem jest lepsze egzekwowanie praw własności intelektualnej na terytorium 27 państw członkowskich UE oraz Australii, Kanady, Japonii, Republiki Korei, Meksyku, Maroka, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii i USA. Po wejściu w życie ACTA zacznie obowiązywać nowy standard międzynarodowy, bazujący na regułach WTO (TRIPS).

Umowa chroni interesy europejskich przedsiębiorców. Zapobiega głównie naruszeniom własności intelektualnej, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w sektorach takich jak rolnictwo, przemysł, sztuka, kultura i nauka. Podpisanie i ratyfikacja ACTA pozwoli na zachowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorców oraz pozytywnie wpłynie na zatrudnienie w UE i relacje handlowe z państwami trzecimi.

Wiodącą rolę w procesie uzgodnienia mozliwości wyrażenia zgody Rady na podpisanie umowy ACTA odegrał Komitet ds. Polityki Handlowej UE (TPC). Pracom TPC w II półroczu 2011 r. przewodniczyli przedstawiciele Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki.

Po pozytywnej decyzji ze strony Rady, porozumienie będzie skierowne do Parlamentu Europejskiego w celu wyrażenia zgody na jego zawarcie.

Redaktor wprowadzający:
Bąkowski Grzegorz
Data utworzenia:
2011-12-16 14:41:42
Data ostatniej modyfikacji:
2011-12-16 15:32:01
Liczba odsłon artykułu:
21936