Przejdź do treści

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną, tranzyt i przywóz, a także dot. wydania certyfikatu importowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika

W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z dnia 14.08.2012 r. poz. 924) uprzejmie informujemy, iż obowiązuje nowy jednolity wzór wniosku o:

  • wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym oraz zezwolenia indywidualnego lub globalnego na tranzyt  lub przywóz uzbrojenia;
  • wydanie certyfikatu importowego;
  • poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

Wzór wniosku

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl