W dniu 15 września br., Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki podjęło decyzję o wyborze 15 branż/ grup produktowych/ usługowych, które zostaną wsparte w związku z realizacją zadania pn. ”Branżowe programy promocji” w ramach Poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Lista wybranych branż/ grup produktowych/ usługowych:

 1. Branża meblarska,
 2. Branża jubilersko – bursztynicza,
 3. Usługi IT i ICT,
 4. Produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych,
 5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny,
 6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
 7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej,
 8. Budownictwo,
 9. Branża ochrony i zachowania zabytków,
 10. Kosmetyki,
 11. Maszyny i urządzenia górnicze,
 12. Odzież, dodatki, galanteria skórzana,
 13. Turystyka medyczna,
 14. 14.  Przemysł obronny,
 15. Polskie specjalności żywnościowe (w ramach niniejszej grupy, wparcie udzielane będzie zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.