Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Konkursy

W związku z rozwiązaniem umowy pomiędzy Ministrem Gospodarki a Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej zadania Instytucji Wdrażającej w zakresie działań:

  • 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
  • 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
  • 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych
  • 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

przejmuje Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl