Przejdź do treści

GR zrównoważona konsumpcja

(pobierz plik .pdf)

(pobierz plik .pdf)

Nadrzędnym zadaniem Grupy roboczej jest zaproponowanie rozwiązań umożliwiających tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce, w szczególności poprzez wzmacnianie roli uczestników rynku oraz wypracowywanie skutecznych mechanizmów stymulujących popyt i podaż produktów charakteryzujących się wysokimi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Grupa robocza składa się z członków reprezentujących szerokie grono instytucji zaangażowanych w promowanie zrównoważonej konsumpcji, w tym przedstawiciele izb gospodarczych oraz związków pracodawców (Polska Izba Gospodarcza Eksporterów, Importerów i Kooperacji, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji), środowiska akademickiego (UMK), firm konsultingowych (DNV, PwC), administracji (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Urząd Zamówień Publicznych) oraz partnerów społecznych (Polska Zielona Sieć, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Związków Zawodowych, KK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ”). W zależności od poruszanej tematyki zapraszani są także eksperci innych, zaangażowanych w omawiane zagadnienia podmiotów.

Wśród działań Grupy roboczej za priorytetowe uznano:

  • podnoszenie świadomości konsumentów oraz wzmacnianie ich wpływu na przedsiębiorstwa,
  • wzmocnienie praw konsumentów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz dostępu do informacji o wyrobie i producencie,
  • dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa procesów realizowanych na każdym z etapów życia wyrobów lub usług.

Spodziewane efekty podejmowanych działań:

  • wypromowanie zrównoważonego stylu życia odpowiadającego na wyzwania  zrównoważonego rozwoju, w szczególności poprzez obniżenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności w realizacji codziennych czynności,
  • uświadomienie dysproporcji w rozwoju grup społecznych wewnątrz kraju, jak również rozwoju społeczeństw w kontekście międzynarodowym oraz wynikających z tego tytułu niedostosowań do wymogów zrównoważonej konsumpcji i konieczności adaptacji do nowego trendu,
  • odbudowanie zaufania społecznego w celu przywrócenia rozwoju gospodarki dotkniętej kryzysem, w szczególności ochrona i edukacja konsumentów w sektorze finansowym.

Rekomendacje Grupy roboczej

Prace Grupy roboczej mają charakter otwarty. Dołączenie do Grupy jest możliwe na każdym etapie prowadzonych prac. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Grupy:

Renata Juszkiewicz
Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
Tel: (22) 500 00 05
Fax: (22) 500 00 09
e-mail: juszkiewicz@metro.pl
www.pohid.pl

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl