Przejdź do treści

GR CSR a edukacja

Zadaniem Grupy roboczej jest wypracowanie propozycji rekomendacji w zakresie upowszechniania wiedzy na temat CSR w szeroko rozumianym systemie kształcenia. Kluczowym przy tym jest zwiększenie kompetencji kadry akademickiej w zakresie dostosowań biznesu do wyzwań zrównoważonego rozwoju co umożliwi dostarczenie studentom i młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem z zastosowaniem koncepcji CSR jako kompleksowej strategii szacowania ryzyka i budowy solidnych podstaw rozwoju gospodarczego. 

W skład Grupy roboczej wchodzą reprezentanci przedsiębiorstw (Filar, Grupa TP, IBM, HMM, interia.pl, ING Poland), firm konsultingowych (PwC), stowarzyszeń działających na rzecz CSR i biznesu (FOB), administracji (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz środowisk akademickich (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Handlowa).

Prace Grupy roboczej skupiają się przede wszystkim na wypracowaniu rekomendacji dla Zespołu w zakresie:

  • zmiany w systemie edukacji formalnej i nieformalnej, w tym przygotowaniu propozycji rozszerzenia programów edukacyjnych uwzględniających treści dotyczące CSR oraz zrównoważonego rozwoju,
  • podniesienie umiejętności nauczycieli i wykładowców do przekazywania wiedzy na temat CSR oraz dostosowań biznesu do wyzwań zrównoważonego rozwoju,
  • upowszechnianie wiedzy i korzyści płynących z zastosowania CSR w przedsiębiorstwach w szczególności w sektorze MŚP,
  • budowania szerokiego poparcia społecznego dla CSR celem pobudzenia do samokształcenia w tym kierunku.

W celu wsparcia prac Grupy roboczej, w 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowana została ekspertyza pt. "Analiza wiedzy i świadomości CSR wśród uczniów szkół rzemieślniczych". Ponadto, w 2011 r. wydany został "Przewodnik dla nauczycieli. Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju".

Rekomendacje Grupy roboczej

Dołączenie do Grupy roboczej jest możliwe na każdym etapie prowadzonych prowadzonych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Grupy:

Agata Rudnicka

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
rudnicka@uni.lodz.pl
www.zarzadzanie.uni.lodz.pl

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl