Przejdź do treści

Grupy robocze 2009-2013

W celu sprawnej realizacji zadań Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Uchwałą nr 2 Zespołu z dnia 21 lipca 2009 r. powołano cztery Grupy robocze, którym przewodniczą przedstawiciele organizacji należących do Komisji Trójstronnej, wyłonieni podczas I posiedzenia Zespołu w dniu 21 lipca 2009 r.:

Głównym zadaniem Grup roboczych jest wypracowanie propozycji rekomendacji dla Zespołu, umożliwiających tworzenie warunków dla rozwoju CSR w polskich realiach gospodarczych. Grupy robocze skupiają szerokie grono ekspertów zaangażowanych w promowanie założeń CSR, reprezentujących stronę rządową, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów, środowisko akademickie i naukowe, jak również indywidualnych przedsiębiorców oraz obywateli zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością. Zadaniem koordynatorów Grup roboczych jest organizacja pracy umożliwiająca przedstawienie wyważonego stanowiska partnerów społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie właściwej dynamiki procesu.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl