Grupy robocze

W celu sprawnej realizacji zadań Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Uchwałą nr 2 Zespołu z dnia 21 lipca 2009 r. powołano cztery Grupy robocze, którym przewodniczą przedstawiciele organizacji należących do Komisji Trójstronnej, wyłonieni podczas I posiedzenia Zespołu w dniu 21 lipca 2009 r.:

Głównym zadaniem Grup roboczych jest wypracowanie propozycji rekomendacji dla Zespołu, umożliwiających tworzenie warunków dla rozwoju CSR w polskich realiach gospodarczych. Grupy robocze skupiają szerokie grono ekspertów zaangażowanych w promowanie założeń CSR, reprezentujących stronę rządową, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów, środowisko akademickie i naukowe, jak również indywidualnych przedsiębiorców oraz obywateli zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością. Zadaniem koordynatorów Grup roboczych jest organizacja pracy umożliwiająca przedstawienie wyważonego stanowiska partnerów społeczno-gospodarczych oraz zapewnienie właściwej dynamiki procesu.

Redaktor wprowadzający:
Wierzbowska Dominika
Data utworzenia:
2010-08-05 11:35:30
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2013-07-26 08:34:04
Liczba odsłon artykułu:
9378