Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Taryfa celna

Unijna taryfa celna 2015        UE customs duty tariff 2015
(pobierz plik.pdf)                         pobierz plik.pdf) 

 

Unijna taryfa celna 2014        UE customs duty tariff 2014
(pobierz plik.pdf)                           (pobierz plik.pdf) 

 

Unijna taryfa celna 2013        UE customs duty tariff 2013
(pobierz plik.pdf)                           (pobierz plik.pdf) 

 

 

Unijna taryfa celna 2012           UE customs duty tariff 2012
    
pobierz plik .pdf                       download .pdf

 

Unijna taryfa celna 2011
(pobierz plik .pdf)

UE Customs Duty Tariff 2011
(download .pdf file)

 


Unijna taryfa celna 2010
 (
pobierz plik .pdf)

 

UE Customs Duty Tariff 2010
 (
download .pdf file)

 

 

Unijna taryfa celna 2009
 (pobierz plik .pdf)

UE Customs Duty Tariff 2009
 (download .pdf file)


Unijna taryfa celna 2008
 (pobierz plik .pdf)

UE Customs Duty Tariff 2008
 (download .pdf file)


Unijna taryfa celna 2007
 (pobierz plik .pdf)

UE Customs Duty Tariff 2007
 (download .pdf file)

 

 

Zintegrowana taryfa celna Wspólnot Europejskich

Informacja nt. zasad korzystania z Tarica
 (pobierz plik .pdf)

 

Wyszukiwarka unijnych kontyngentów taryfowych

 

 

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl