Przejdź do treści

European SME Week - MG ogłosiło listę projektów

30.09.2014

Konkurs na dofinansowanie najciekawszych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP miał na celu wyróżnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować do rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 693 50 00 email: mg@mg.gov.pl