Przejdź do treści

Krajowe Forum Jednolitego Rynku (SIMFO), Kraków 18 października 2013

SIMFO 2013

 

Doświadczenia i wyzwania w handlu elektronicznym oraz kreatywność przedsiębiorczych kobiet w świecie cyfrowym były głównymi tematami KRAJOWEGO FORUM JEDNOLITEGO RYNKU, zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Komisją Europejską w dniu 18 października 2013 w Krakowie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”.

Celem Forum było zachęcenie obywateli wszystkich państw członkowskich do szerokiej dyskusji o funkcjonowaniu jednolitego rynku i jego wpływie na codzienne życie obywateli i przedsiębiorstw.

Uroczystego otwarcia Forum dokonał Wicepremier, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński. Wystąpienie otwierające wygłosiła również Pani Róża Thun, Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Honorowym gościem Forum był Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Pan Michel Barnier.

W trakcie forum odbyły się dwa panele dyskusyjne: Jednolity rynek cyfrowy „Dlaczego e-commerce?- Doświadczenia i wyzwania oraz Przedsiębiorczość kobiet „Kreatywność w świecie cyfrowym”, w których wzięli udział przedstawiciele biznesu, w tym start-upów oraz organizacji przedsiębiorców i środowisk naukowych. Odbyły się również rozmowy „hot chair” z Premierem J. Piechocińskim i Komisarzem M. Barnier.

Gościem specjalnym forum był Pan dr Piotr Pustelnik, zdobywca Korony Himalajów.

Dyskusję moderował Pan Krzysztof Blusz, Wiceprezes Zarządu Fundacji demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej.

Forum dostępne było również za pośrednictwem Internetu, transmisja on-line dostępna była na stronie Komisji Europejskiej.

Forum odbyło się w ramach Europejskiego Miesiąca Jednolitego Rynku, organizowanego przez Komisję Europejską w dniach 23 września - 23 października 2013 r. (więcej informacji na stronie KE   http://www.yourideasforeurope.eu/

Konferencji towarzyszyło stoisko informacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na którym uczestnicy Forum mogli zapoznać się z aktualnym stanem debaty w UE dotyczącej ochrony danych osobowych oraz stoisko sieci Enterprise Europe Network.

Partnerami forum był Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska.

Informacje dodatkowe oraz zdjęcia z wydarzenia dostępne są również w       Aktualnościach na portalu MG.

SIMFO

 

Organizatorzy:                                     Partnerzy:

MGKEIABeCP

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl